Loading

ประวัติบริษัท


ประวัติความเป็นมา

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 ภายใต้ชื่อ บริษัท ปริญสิริ (2000) จำกัด และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,220.01 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 1,220.01 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,220.01 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยซึ่งบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการภายใต้สโลแกน “The Art of Living”การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

2566  
 • เปิดโครงการบ้านเดี๋ยวและทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 1/2566 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ "Citysense เพชรเกษม - พุทธสาคร" และ โครงการ 'Iconature ราชพฤกษ์ 345" มูลค่รวมกันประมาณ 2,169.72 ล้านบาท
 • เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 2/2566 จำนวน 1 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ "Citysense บางนา กม.26" มูลค่าโครงการประมาณ 1,502.62 ด้านบาท
 • เปิดโครงการบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว ในช่วงไตรมาส 3/2566 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ "Foret วงแหวน - ลำลูกกา คลอง 5" และ "Iconature บางนา " มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,902.35 ล้านบาท
 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อิคอน อมตะ พานทอง จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท(จำนวน 10,000 หุ้น) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับรางวัล "Thailand Energy Awards 2023" รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย(โครงการบ้านจัดสรร) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโครงการที่ปริญสิริได้รับรางวัล ปีนี้ มีถึง 2 โครงการ คือ โครงการปริญญ์ เพชรเกษม 69 และโครงการอิคอนเนเจอร์ ราชพฤกษ์ - 345 โดยโครงการปริญญ์ เพชรเกษม 69 ยังได้รับรางวัล "ASEAN Energy Awards 2023" อีกด้วย โดยทั้ง 2 โครงการ เป็น โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ "Oxygen Community"
 • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน โดย บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด จากเดิมทุนจดทะเบียน 500 ถ้านบาท (หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และ บริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด จากเดิมทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
     
2565  
 • เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 1/2565 จำานวน 1 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ “Citysense ราชพฤกษ์ - 345” มูลค่าโครงการประมาณ 1,431.51 ล้านบาท
 • เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 2/2565 จำานวน 1 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ “Citysense พลัส พระราม 2 - ท่าข้าม” มูลค่าโครงการประมาณ 1,017.16 ล้านบาท
 • เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 3/2565 จำานวน 2 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ “Citysense วงแหวน - ลำาลูกกา คลอง 5” และ “Citysense เพชรเกษม - พุทธมณฑล สาย 4” มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,000.16 ล้านบาท
 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีเอสพีวี 1 จำากัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (จำานวน 10,000 หุ้น) ดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีเอสพีวี 2 จำากัด , บริษัท อิคอน มหาชัย จำากัด และ บริษัท อิคอน ประชาอุทิศ 90 จำากัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1 ล้านบาท (จำานวน บริษัทละ 10,000 หุ้น ) เพื่อดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับรางวัล “FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2022” รางวัลอสังหาริมทรัพย์ ดีเด่น ประเภท Residential (Low Rise) สำาหรับ โครงการซิตี้เซนส์ ดอนเมือง-สรงประภา เป็น พรีเมี่ยมทาวน์โฮม 2 ชั้นที่ออกแบบภายใต้แนวคิด “Oxygen Community” มีดีไซน์แบบบ้านพิเศษ ทาวน์โฮมหน้ากว้าง 8 ม. อยู่ท่ามกลาง Facility ที่ครบครัน ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ บนทำาเล ศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน และ ใกล้สนามบินดอนเมือง
     
2564  
 • เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 2/2564 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ “Citysense พรีเว่ พระราม 2 - ท่าข้าม” และ “Citysense ดอนเมือง - สรงประภา” มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,900 ล้านบาท
 • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 บริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จดทะเบียน เพิ่มทุน จาก 70 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ100 บาท) เป็นจำนวน 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์ การเพิ่มทุน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • มีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท เพลินแลนด์ จำากัด เป็น บริษัท โอโซโน่ เขาใหญ่ จำกัด
 • บริษัทเพลินนารี่ มอลล์ มีการพัฒนาโครงการและเปิดขายภายใต้ชื่อโครงการ “Citysense ดอนเมือง - สรงประภา” จำนวน 498 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 3-5 ล้านบาท
 • ได้รับรางวัล “Thailand Energy Award 2021” รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้าน ที่อยู่อาศัย สำาหรับโครงการที่ได้รับรางวัลปีนี้ คือโครงการปริญญ์ เพชรเกษม 69 แบบบ้าน PHU-REE บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บนที่ดินเริ่มต้น 100 ตร.ว. ออกแบบภายใต้แนวคิด “อยู่ อย่าง ยั่ง ยืน” โครงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงาน มีการออกแบบโดยคำนึงถึง ผู้อยู่อาศัยทุกช่วงวัย และให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมของบ้านด้วยการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่
 • เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จัดตั้งบริษัท ปริญอินเวสท์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น ที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) บริษัทย่อยใหม่ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศ
     
2563  
 • เปิดโครงการบ้านเดียว ในช่วงไตรมาส 2/2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “Zerene ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ” มูลค่าโครงการประมาณ 911.57 ล้านบาท
 • เปิดโครงการบ้านเดี่ยว ในช่วงไตรมาส 3/2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “Prinn เพชรเกษม 69” มูลค่าโครงการประมาณ 1,382.05 ล้านบาท
 • เปิดโครงการบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ในช่วงไตรมาส 3/2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “Foret พุทธมณฑล สาย 5” มูลค่าโครงการประมาณ 1,386.16 ล้านบาท
 • บริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด จดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
     
2562  
 • เปิดโครงการบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ในช่วงไตรมาส 2/2562 ภายใต้ชื่อ “Foret ลำลูกกา คลอง 5” มูลค่าโครงการประมาณ 653 ล้านบาท
 • เปิดโครงการคอนโด ในไตรมาส 4/2562 ภายใต้ชื่อ “ Zelle+ ตลาดพลู” มูลค่าโครงการประมาณ 197.88 ล้านบาท
 • บริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด ได้ตกลงทำสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินและเช่าโครงการระยะยาวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล “BKER” โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
     
2561  
 • เปิดโครงการบ้านทาวเฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 1/2561 ภายใต้ชื่อ “ City Sense รังสิต ” มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท
 • ได้รับรางวัล “BCI Asia TOP 10 Developers Awards 2018” บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2018 จากโครงการซิตี้เซนส์ พระราม2-ท่าข้าม
 • ได้รับรางวัล “ บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2018 “ จากโครงการ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์
 • ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด จาก 100 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
     
2560  
 • บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ปริญสิริ ออกซิเจน (2017) จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
 • บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ปริญสิริ โอโซโน่ จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
     
2559  
 • เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 3/2559 ภายใต้ชื่อ “City Sense พระราม2-ท่าข้าม” มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท
 • ได้รับรางวัล “BCI Asia TOP 10 Developers Awards 2016” บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2016 โครงการที่ได้รับรางวัล 2 โครงการได้แก่ โครงการปริญญ์ สาทร – ราชพฤกษ์ และ โครงการซิตี้เซนส์ ศาลายา
 • ได้รับรางวัล “THINK OF LIVING PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2016” สาขา BEST HOUSING FACILITIES” โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์
     
2558  
 • เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 1/2558 ภายใต้ ชื่อ “City Sense รามอินทรา” มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท
 • เปิดโครงการใหม่ foret ศาลายา รวม 3 โครงการใหญ่ทั้งคอนโด (ภายใต้แบรนด์ Zelle ศาลายา) ในช่วงไตรมาส 1 ทาวน์เฮ้าส์ (ภายใต้แบรนด์ City sense ศาลายา) และ บ้านแนวคิดใหม่ (ภายใต้แบรนด์ Iconature ศาลายา) ในช่วงไตรมาส 3 มูลค่ารวม 3 โครงการประมาณ 3,400 ล้านบาท
     
2557  
 • ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด จาก 10 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจ
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพลินแลนด์ จำกัด ประกอบธุรกิจสวนสนุกและศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและบริษัท อีทเทอรี่ จำกัด ประกอบธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ขึ้น ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (บริษัทในเครือ บริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด)
 • พนักงานและผู้บริหารใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1 หุ้นสามัญ โดยมีการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น และดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 1,219.97 ล้านบาท เป็น 1,220.01 ล้านบาท
     
2556  
 • จัดตั้งบริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 70 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังไม่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์)
 • พนักงานและผู้บริหารใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1 หุ้นสามัญ โดยมีการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 668,100 หุ้น และดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 1,219.30 ล้านบาท เป็น 1,219.97 ล้านบาท
 • จัดตั้งบริษัท ปริญ เอนเนอร์จี จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1 ล้านบาทบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังไม่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์)