Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

2.98

เปลี่ยนแปลง / %

+0.04 (1.36%)

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มี.ค. 2566 16:36

ราคาล่าสุด 2.98 วันก่อนหน้า 2.94
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 14,200 ราคาเปิด 3.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.86 / 5,000 ช่วงราคาระหว่างวัน 2.82 - 3.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.98 / 2,900 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.04 - 3.30

Chart Type