Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

2.56

เปลี่ยนแปลง / %

+0.04 (1.59%)

ปรับปรุงเมื่อ: 17 พ.ค. 2565 10:40

ราคาล่าสุด 2.56 วันก่อนหน้า 2.52
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 591,500 ราคาเปิด 2.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.52 / 200 ช่วงราคาระหว่างวัน 2.48 - 2.58
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.54 / 1,500 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.02 - 3.20

Chart Type