Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

2.82

เปลี่ยนแปลง / %

--%

ปรับปรุงเมื่อ: 19 เม.ย. 2567 16:38

ราคาล่าสุด 2.82 วันก่อนหน้า 2.82
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 19,400 ราคาเปิด 2.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.80 / 800 ช่วงราคาระหว่างวัน 2.80 - 2.82
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.82 / 4,800 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.40 - 3.06

Chart Type