Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

2.90

เปลี่ยนแปลง / %

-0.12 (-3.97%)

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.ย. 2566 16:36

ราคาล่าสุด 2.90 วันก่อนหน้า 3.02
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,700 ราคาเปิด 3.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.88 / 20,000 ช่วงราคาระหว่างวัน 2.90 - 3.02
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.02 / 51,500 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.04 - 3.28

Chart Type