Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

1.76

เปลี่ยนแปลง / %

-0.03 (-1.68%)

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2564 16:38

ราคาล่าสุด 1.76 วันก่อนหน้า 1.79
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 14,600 ราคาเปิด 1.78
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.76 / 9,300 ช่วงราคาระหว่างวัน 1.76 - 1.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.80 / 18,400 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.10 - 1.89

Chart Type