Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

1.54

เปลี่ยนแปลง / %

-0.01 (-0.65%)

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ต.ค. 2562 10:48

ราคาล่าสุด 1.54 วันก่อนหน้า 1.55
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 151,500 ราคาเปิด 1.54
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.53 / 70,000 ช่วงราคาระหว่างวัน 1.54 - 1.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.54 / 48,500 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.52 - 1.68

Chart Type