Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

1.64

เปลี่ยนแปลง / %

--%

ปรับปรุงเมื่อ: 30 ก.ย. 2563 16:38

ราคาล่าสุด 1.64 วันก่อนหน้า 1.64
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 313,700 ราคาเปิด 1.64
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.64 / 5,800 ช่วงราคาระหว่างวัน 1.63 - 1.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.65 / 128,700 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.10 - 1.70

Chart Type