Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

1.54

เปลี่ยนแปลง / %

-0.01 (-0.65%)

ปรับปรุงเมื่อ: 15 ก.ค. 2563 14:51

ราคาล่าสุด 1.54 วันก่อนหน้า 1.55
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 85,700 ราคาเปิด 1.55
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.53 / 200 ช่วงราคาระหว่างวัน 1.50 - 1.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.54 / 2,100 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.10 - 1.70

Chart Type