Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

1.30

เปลี่ยนแปลง / %

-0.02 (-1.52%)

ปรับปรุงเมื่อ: 09 เม.ย. 2563 16:40

ราคาล่าสุด 1.30 วันก่อนหน้า 1.32
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 160,400 ราคาเปิด 1.27
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.30 / 60,300 ช่วงราคาระหว่างวัน 1.27 - 1.32
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.32 / 49,900 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.10 - 1.68

Chart Type