Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

1.50

เปลี่ยนแปลง / %

--%

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ก.พ. 2563 16:36

ราคาล่าสุด 1.50 วันก่อนหน้า 1.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,929,000 ราคาเปิด 1.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.50 / 548,700 ช่วงราคาระหว่างวัน 1.48 - 1.51
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.51 / 160,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.43 - 1.68

Chart Type