Loading

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

“บริษัท” และบริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด “บริษัทย่อย” ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ชื่อย่อหุ้น: PRIN (THB)

ราคาล่าสุด

1.64

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

313,700

เปลี่ยนแปลง / %

--%

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.63 -1.64

ปรับปรุงเมื่อ: 30 ก.ย. 2563 16:38

เอกสารนำเสนอ

Annual General Meeting of Shareholders 2020

PDF 17.37 MB. | ดาวน์โหลด PDF

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2563

PDF 651 KB. | ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี

Year 2562

PDF 7.58 MB. | ดาวน์โหลด PDF

ภาพวีดีโอบริษัท

Annual General Shareholders Meeting 2020

Length : 01:10:05 Mins | View Video

ข่าวล่าสุด